Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Zakład Usług Pogrzebowych Kalla Damian Szumigaj z siedzibą w Piasecznie przy ul. Powstańców Warszawy 25 przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: Imię, nazwisko, adres zamieszkania,  nr PESEL, numer dowodu tożsamości, adres e-mail. Dane te były pozyskane w celach handlowych.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Zakład Usług Pogrzebowych Kalla Damian Szumigaj z siedzibą w Piasecznie przy ul. Powstańców Warszawy 25 NIP 1231243134

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zakład Usług Pogrzebowych Kalla 05-500 Piaseczno ul. Powstańców Warszawy 25 lub email: admin.rodo@kalla.warszawa.pl

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie  uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu usług pogrzebowych

4. Firma udostępnia także dane konieczne do zrealizowania umowy pomiędzy wykonawcą umowy a zleceniodawcą. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. czynności mieści się w zakresie działalności gospodarczej z zakresu usług pogrzebowych, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby firma mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom takie produkty.

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie  zrealizowania umowy.

6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne wskazane w pkt. 13 poniżej.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 a. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

 b. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych

 c. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

 d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

 f.  przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

 g. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 

Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Zakład Usług Pogrzebowych Kalla Pani/Pana danych osobowych, jak również ewentualnych innych administracyjnych lub cywilnych środków ochrony prawnej, można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://datamakesales.pl/rodo-czyli-rewolucja-w-ochronie-danych-osobowych/

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: 

admin.rodo@kalla.warszawa.pl

Informujemy również, że

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 Administrator Danych Osobowych

 

Lokalizacje

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24h na dobę siedem dni w tygodniu. Zapraszamy do jednego z naszych biur na Warszawskim Mokotowie lub w Piasecznie i Antoninowie; dysponujemy również mobilnym biurem dojeżdżamy na wskazane przez Państwa miejsce na terenie całej Warszawy i okolic.

Szanowni Państwo,
po 25 latach zakończyliśmy działalność pod adresem Warszawa ul. Puławska 141 róg Domaniewskiej, zapraszamy do naszej nowej lokalizacji 300 metrów dalej w stronę centrum ul. Puławska 115 na przeciwko Komendy Głównej Policji.

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij